دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه آموزش فرآیندهای اجرایی واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

 | تاریخ ارسال: 1401/3/18 | 
کارگاه آموزش فرآیندهای اجرایی واحد سلامت نوجوانان، جوانان  و مدارس

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران: این کارگاه به منظور آموزش مراقبان سلامت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷  در مرکز بهداشت غرب برگزار شد. در این کارگاه به اهمیت  صحیح اجرای فرایندهای سلامت نوجوانان، جوانان با در نظر گرفتن اهمیت فرایندها و برنامه های اجرایی نوجوانان و جوانان در مراکز و پایگاه های سلامت اشاره شد. هم چنین به نحوه ی استخراج صحیح شاخص های نوجوانان و جوانان، فرم های برد سرپرست، ورود اطلاعات در سامانه سینا، تکمیل بسته خدمتی نوجوانان و جوانان و ..... با تاکید بر اثر بخشی کار تیمی اشاره شد.